بافر ناخن 4 طرفه مکعبی PNS

۲۵۰,۰۰۰ ریال
  • دارای چهار وجه بافر
  • استفاده در مانیکور و پدیکور
  • سطوح زبر
  • صاف و یکدست کننده سطح ناخن