دارای پروانه کسبی به شماره صنفی 0323133284 از اتحادیه فروشندگان پوشاک و خرازان ارومیه

درگاه پرداخت آنلاین از طریق زرین پال

کد شامد: 1-1-866511-65-0-1 از ستاد سامندهی پایگاه های اینترنتی